Voda u koaksijalnom kablu medija u Srbiji - epizoda 2014.
8 February 2014 at 09:45


Nakon što sam pre dve nedelje objavio informaciju da je bivši ministar poljoprivrede Goran Knežević degradirao poljoprivrednu inspekciju i tokom čitavog svog mandata je držao bez rukovodioca iako je u Srbiji svakodnevno bilo problema u sferi bezbednosti hrane, kao i da je po tom pitanju obmanjivao javnost (kompletna informacija se nalazi na adresi: http://www.goranknezevic.com/17012014.html), Goran Knežević je u izjavi agenciji Beta ocenio da pričam gluposti i budalaštine, da izvrćem činjenice, a da je moj potpis na većini dokumenata... (ta izjava se može pročitati na adresi: http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/knezevic-zivkov-prica-gluposti-i-budalastine_455741.html)

Suočen s očiglednom klevetom i uvredama, obratio sam se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Zahtevom za pristup informacijama od javnog značaja, kako bih došao do kopije dokumenata iz kojih se može nedvosmisleno suditi o istinitosti mojih tvrdnji.
Čekao sam 10 dana, morao da platim 10.800,00 dinara za kopiranje dokumentacije, i konačno dobio odgovor.

Iz dobijenog odgovora i dokumentacije ministarstva se jasno vidi da je Goran Knežević kao ministar poljoprivrede ukinuo Sektor poljoprivredne inspekcije i da je tu instituciju sveo na nivo Odeljenja, kojem potom godinu dana, odnosno do kraja svog mandata, nije imenovao rukovodioca.
Iz dokumentacije ministarstva se nedvosmisleno može utvrditi i neistinitost izjave Gorana Kneževića da se moj potpis nalazi na tim dokumentima.

O ovim činjenicama, uz odgovor Goranu Kneževiću - da su u laži kratke noge, juče sam obavestio sve medije u Srbiji.

Svima sam dao na uvid dokumenta:
- Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja koji sam uputio Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede:
http://www.goranknezevic.com/doc/ZahtevMinPolj24012014.pdf

- Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede čijim je stupanjem na snagu prestao da postoji Sektor poljoprivredne inspekcije (u preambuli i na strani 357. se vidi ko ga je doneo):
http://www.goranknezevic.com/doc/PravilnikMinPolj2012.pdf

- Akt kojim je ministar Knežević tražio saglasnost Vlade Republike Srbije na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta ministarstva:
http://www.goranknezevic.com/doc/TrazenjeSaglasnostiVlade.pdf

Akt kojim je ministar Knežević predložio razrešenje Ranka Dragnića s mesta pomoćnika ministra - Sektor poljoprivredna inspekcija nakon ukidanja tog sektora, i Rešenje o razrešenju koje je donela Vlada:
http://www.goranknezevic.com/doc/RazresenjeRankoDragnic.pdf

- Odgovor lica ovlašćenog za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, iz kojeg se vidi da ministar Knežević tokom čitavog svog mandata nije rasporedio ni jednog državnog službenika na radno mesto - načelnik Odeljenja poljoprivredne inspekcije.
http://www.goranknezevic.com/doc/OdgovorMinpolj06022014.pdf

Ali, građanin Živkov je džabe krečio. Medije u Srbiji trenutno istina ne zanima ako je u interesu običnog građanina ili javnosti, a protivna je interesu nekog vlastodršca, u ovom slučaju potpredsednika Srpske napredne stranke, koji je dobro naučio da svaku kritiku na njegov račun treba da predstavi kao pokušaj diskreditacije Aleksandra Vučića.

Materijalne dokaze o tome da ne pričam "gluposti i budalaštine" i da na svim aktima kojima je Poljoprivredna inspekcija Srbije prvo degradirana, a zatim godinu dana držana bez rukovodioca stoje isključivo potpisi Gorana Kneževića, a ne moji - ni jedan medij nije smatrao interesantnim za objavljivanje.

Pogledajte jučerašnje naslove. Nije se dogodilo ništa spektakularno i epohalno, što bi zauzelo kompletan medijski prostor i onemogućilo javnost da sazna istinu o sudbini Poljoprivredne inspekcije Srbije tokom mandata ministra Gorana Kneževića, kao i činjenicu da se radi o čoveku koji koristi trenutni politički uticaj da bez posledica vređa i kleveće one koji su svedoci njegovih slabosti i pogrešnih postupaka. Nema drugog objašnjenja za potpunu tišinu o tim činjenicama osim da je ušla voda u koaksijalni kabel svih medija u Srbiji (nadam se da još ima onih koji razumeju tu aluziju).

Ni novinar agencije Beta, Ljiljana Stupar, koja je svojevremeno objavila Kneževićevu klevetu da "pričam gluposti i budalaštine" nije našla za shodno da sad objavi istinu za koju su joj pruženi dokazi. Možda zbog toga što je istovremeno i radnik Gradske uprave Grada Zrenjanina, a i tamo je Goran Knežević na vlasti.

Zaboravljaju današnji vlastodršci Srbije, ali i oni koji sebe nazivaju "sedmom silom", da u eri interneta i društvenih mreža stara izreka - da je zabranjena knjiga najčitanija, posebno dobija na značaju.